Kompleksowa pomoc prawna w zakresie rozwiązywania sporów oraz prowadzenia spraw sądowych:

  • doradzamy i reprezentujemy Klienta na etapie przedsądowym, mającym na celu polubowne zakończenie sporu;
  • doradzamy i reprezentujemy Klienta podczas negocjacji i zawieraniu ugód pozasądowych;
  • zapewniamy zastępstwo procesowe przez profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, w tym także przed Sądem Najwyższym;
  • zapewniamy wsparcie prawne oraz zastępstwo procesowe przy prowadzeniu sporów w postępowaniach arbitrażowych oraz w postępowaniach przed sądami polubownymi;
  • zapewniamy wsparcie prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.