Stały współpracownik Kancelarii. Specjalista w prawie instrumentów finansowych rynków kapitałowych oraz compliance czyli utrzymywania reguł zgodności – zespołu procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowanie ryzyka natury prawnej w działalności gospodarczej. Radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Doświadczenie

Prowadził liczne postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie uzyskania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, inwestowania poza terytorium UE oraz dystrybucji jednostek uczestnictwa. Doradzał w transakcjach związanych z nabywaniem pakietów wierzytelności dla FIZ, emisją papierów wartościowych, wprowadzaniem ich na rynek „New Connect” oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami. Brał udział w wdrażaniu dyrektywy MIFID. Doradzał w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz regulowane instytucje finansowe. Posiada doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu „brudnych” pieniędzy i finansowania terroryzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz w DWS Polska TFI SA, Victoria AOC SA, ING.


Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Informacje

RolaOf Counsel