Radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2010 r.

Specjalista w prawie kontraktów handlowych, prawie nieruchomości (w tym mieszkaniowym – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), prawie odszkodowawczym oraz w zakresie reprezentacji w sporach sądowych. Zajmuje się prowadzeniem stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również występuje w sprawach rozwodowych. Doradza klientom działającym m.in. na rynku usług medycznych oraz w branży deweloperskiej.


Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobył prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców, doradzając przy szeregu przedsięwzięciach biznesowych, takich jak: zakładanie spółek, sprzedaż akcji i udziałów, przygotowywanie i finansowanie inwestycji deweloperskich. Reprezentował także klientów w licznych sporach sądowych na wszystkich szczeblach, zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych.

W latach 2008 – 2009 był asystentem Profesora dr. hab. Marka Safjana jako sędziego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, z którym nadal współpracuje w płaszczyźnie naukowej.

Od 2010 r. prowadzi własną kancelarię prawną.


Wykształcenie i aktywność naukowa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy tym Wydziale. Ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego,przygotowuje rozprawę doktorską. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego, a także współautor monografii „Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej” wraz prof. M. Safjanem. Uczestnik programów badawczych z zakresu nauk prawnych, w tym projektów grantowych w ramach Narodowego Centrum Nauki.


Zainteresowania

Piłka nożna – dziś jako kibic, kiedyś jako zawodnik. Wolny czas spędza w otoczeniu rodziny i przyjaciół, z którymi lubi odkrywać nowe smaki w kuchni. Miłośnik podróży, dobrych książek i polskich filmów.