Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych, prawa spółek oraz prawa pracy. Pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy. Pasjonatka przekazywania wiedzy prawniczej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości i kultury prawnej.

Radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Prawnym CIECH S.A. – spółce z branży chemicznej, świadcząc pomoc prawną również na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej CIECH. Jako były członek rad nadzorczych spółek: ZCH Alwernia S.A., Polfa Sp. z o.o., Ciech-Petrol Sp. z o.o. oraz Bl-Trans Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego.


Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zakresu Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Informacje

RolaOf Counsel