Kompleksowa obsługa procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz postępowań  likwidacyjnych:

  • doradztwo prawne w zakresie strategii działania;
  • wsparcie prawne w negocjacjach z wierzycielami;
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych;
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach restrukturyzacyjnych.