Kompleksowa pomoc prawa w kwestiach związanych z rozwodami, alimentami oraz podziałem majątku, a także doradztwo w zakresie dziedziczenia:

  • doradztwo dla osób rozważających separację lub rozwód, w szczególności w zakresie konsekwencji prawnych takich działań;
  • prowadzenie procesów rozwodowych przed sądem;
  • doradztwo w sprawach władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi – przygotowywanie porozumień między rodzicami, a także sądowe ustalanie takich warunków;
  • sądowe dochodzenie alimentów, postępowania zabezpieczające oraz egzekucja przed komornikiem;
  • doradztwo w sprawach podziału majątku małżeńskiego – sporządzanie projektów umowy oraz prowadzenie postępowań sądowych; 
  • pomoc prawna w przygotowaniu zasad dziedziczenia i sposobów rozdysponowania majątku po śmierci, w szczególności w świetle nowych przepisów i możliwości – projektowanie testamentów, zapisów, zachowki;
  • doradztwo w zakresie sytuacji prawnej spadkobierców po zmianach – sporządzanie i zgłaszanie prywatnego wykazu inwentarza, odpowiedzialność za długi spadkowe.