Kompleksowe wsparcie w kwestiach prawnych związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunków pracy;
  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
  • audyt obowiązującej dokumentacji pracowniczej;
  • pomoc prawna w zakresie wyboru cywilnoprawnych form zatrudnienia;
  • pomoc prawna w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  • pomoc prawna na rzecz pracodawcy w zakresie wykonania obowiązków w przedmiocie przeciwdziałania mobbingowi;
  • pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych lub indywidualnych;
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy z pracownikami lub byłymi pracownikami;
  • zastępstwo procesowe w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.