201602.18
0
0

Kto i kiedy może żądać wydania wypisu aktu notarialnego?

Sprawa wydaje się pozornie prosta. Oczywiście prawo do tego mają strony oraz osoby, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu. W takim przypadku należy po prostu pofatygować się do kancelarii notarialnej, w której sporządzono akt i poprosić o jego wydanie. Ponadto, wypis aktu notarialnego może zostać wydany także innym osobom, za zgodą stron, lub na mocy postanowienia sądu okręgowego .

Należy zaznaczyć, iż zasadą jest ochrona interesów stron czynności notarialnej. Polega ona na zapobieżeniu dostępu do informacji o dokonanej czynności przez osoby niepowołane. Prawo żądania otrzymania wypisu przez osobę trzecią, należy uznać zatem za wyjątek od tej zasady. Oznacza to, iż z uwagi na ochronę prywatności stron oraz tajemnicy aktu notarialnego, możliwość tę sąd powinien stosować w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych.

Konsekwencją powyższego, jest konieczność wykazania we wniosku do sądu, iż wydanie wnioskodawcy wypisu aktu notarialnego, jest niezbędne do zabezpieczenia jego interesów. W przypadku, z którym miałem do czynienia w ostatnim czasie, sąd oddalił wniosek, gdyż przeciwnik mojego klienta niedostatecznie uprawdopodobnił roszczenie, do którego realizacji, służyć miał mu akt notarialny. Formułując zatem stosowny wniosek, należy być bardzo precyzyjnym, musimy bowiem przekonać sąd, iż akt jest nam niezbędny i że zostanie wykorzystany w konkretnym, prawem przewidzianym celu, a nie przykładowo, posłuży jedynie zaspokojeniu czyjejś ciekawości.

Kończąc niniejszy wątek, chciałbym poświęcić kilka zdań stronie formalnej postępowania o wydanie wypisu aktu notarialnego. Otóż, jego podstawa prawna uregulowana została nie w kodeksie postępowania cywilnego, ale w art. 110 §2 prawa o notariacie. Zgodnie z tym przepisem, wypis z aktu notarialnego otrzymać może osoba trzecia, na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, wydanego w trybie postępowania nieprocesowego. Wniosek w tej sprawie należy składać do sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza. Ciekawostką jest, że postanowienie takie nie podlega zaskarżeniu.

Autor: Marcin Szczepek

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *