201602.18
0
0

Czy warto wnosić odwołania od decyzji ZUS?

Wpis będzie dotyczył odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących  zakwestionowania przez organ zasadności stosowania przez przedsiębiorcę umów o dzieło, czyli ustalających podleganie określonych w nich osób obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Czy warto wnosić odwołania od decyzji ZUS? Odpowiedź wydaje się prosta. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy z daną decyzją się zgadzamy, czy też uważamy ją za błędną. Jest to oczywiście prawda. Niemniej powodem, który skłonił mnie do postawienia tego pytania, jest praktyka ZUS, z którą się spotkałem, a która polega na delikatnie mówiąc – mało wnikliwym i obiektywnym badaniu spraw, w których wydawane są niekorzystne dla przedsiębiorców decyzje. Otóż powszechnym zjawiskiem jest kwestionowanie przez ZUS w trakcie prowadzonych u przedsiębiorców kontroli, zawartych przez tych drugich umów o dzieło, bez przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania dowodowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaniechuje tym samym ciążącego na nim obowiązku podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego załatwienia sprawy, przez co należy rozumieć m. in. zawarty w art. 77 §1 kpa obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego dostępnego materiału dowodowego. W efekcie, dopiero wniesienie odwołania od decyzji ZUS do sądu, daje nadzieję na rzetelne zbadanie sprawy przez niezawisły sąd. W postępowaniu sądowym możesz przedstawić twierdzenia oraz dowody na poparcie swoich racji, na co miejsca nie ma na ogół w postępowaniu przed ZUS. Tym samym, wniesienie odwołania do sądu, jest często jedynym sposobem, aby nie tylko przedstawić własne stanowisko oraz argumenty, ale także, aby zostały one należycie rozpoznane i ocenione.

Autor: Marcin Szczepek

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *