201602.04
0
0

Czy karę umowną można obniżyć?

Opisywany tu przypadek dotyczy sytuacji, gdy już ten nieprzyjemny obowiązek zapłaty kary umownej, staje się aktualny. Czy jest to sytuacja bez wyjścia i pozostaje jedynie płacić, czy też jednak prawo przewiduje i tutaj jakieś rozwiązania? Postawione pytanie kieruje nas ku kwestii możliwości obniżenia kary umownej, zwanej fachowo : miarkowaniem kary umownej, co reguluje art. 484…

201602.04
0
0

Na co zwrócić uwagę przy ustanawianiu kary umownej?

Jednym z często spotykanych w relacjach prawnych sformułowań jest kara umowna. Pojawia się ona np. w umowach z telefonią komórkową, czy przy zamawianiu telewizji kablowej. Można się z nią też spotkać przy remoncie mieszkania, czy projektowaniu wyposażenia kuchni, gdy prawidłowe i terminowe wykonanie obowiązków wykonawcy jest zabezpieczone taką karą. Praktyka i doświadczenia pracy z klientami…