201602.18
0
0

Kto i kiedy może żądać wydania wypisu aktu notarialnego?

Sprawa wydaje się pozornie prosta. Oczywiście prawo do tego mają strony oraz osoby, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu. W takim przypadku należy po prostu pofatygować się do kancelarii notarialnej, w której sporządzono akt i poprosić o jego wydanie. Ponadto, wypis aktu notarialnego może zostać wydany także innym osobom, za zgodą stron, lub…

201602.17
0
0

Czy notariusz może odmówić sądowi wydania wypisu aktu notarialnego?

Wątpliwość, której dotyczyć będzie niniejszy wpis, zrodziła się na kanwie następującego przypadku: W trakcie sporu sądowego, jedna ze stron, w celu przeprowadzenia dowodu z aktu notarialnego, wniosła, aby sąd na podstawi art. 248 §1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązał notariusza do wydania wskazanego w zarządzeniu wypisu aktu notarialnego. Zgodnie z art. 248 § kpc „Każdy obowiązany…