201602.18
0
0

Czy warto wnosić odwołania od decyzji ZUS?

Wpis będzie dotyczył odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących  zakwestionowania przez organ zasadności stosowania przez przedsiębiorcę umów o dzieło, czyli ustalających podleganie określonych w nich osób obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Czy warto wnosić odwołania od decyzji ZUS? Odpowiedź wydaje się prosta. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy z daną decyzją się zgadzamy, czy też…

201602.18
0
0

Kto i kiedy może żądać wydania wypisu aktu notarialnego?

Sprawa wydaje się pozornie prosta. Oczywiście prawo do tego mają strony oraz osoby, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu. W takim przypadku należy po prostu pofatygować się do kancelarii notarialnej, w której sporządzono akt i poprosić o jego wydanie. Ponadto, wypis aktu notarialnego może zostać wydany także innym osobom, za zgodą stron, lub…

201602.18
0
1

Odwołanie od decyzji ZUS

W ostatnim czasie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z kontrolami prowadzanymi przez ZUS. Kontrole mają charakter wręcz masowy. Problem dotyczy w szczególności tych podmiotów, które przy zatrudnianiu wykorzystują umowę o dzieło. Praktyka pokazuje bowiem, że kontrole takie kończą się częstokroć decyzjami ustalającymi podleganie określonych w nich osób obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, co jest wynikiem zakwestionowania zawartych…

201602.17
0
0

Czy notariusz może odmówić sądowi wydania wypisu aktu notarialnego?

Wątpliwość, której dotyczyć będzie niniejszy wpis, zrodziła się na kanwie następującego przypadku: W trakcie sporu sądowego, jedna ze stron, w celu przeprowadzenia dowodu z aktu notarialnego, wniosła, aby sąd na podstawi art. 248 §1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązał notariusza do wydania wskazanego w zarządzeniu wypisu aktu notarialnego. Zgodnie z art. 248 § kpc „Każdy obowiązany…

201602.04
0
0

Czy karę umowną można obniżyć?

Opisywany tu przypadek dotyczy sytuacji, gdy już ten nieprzyjemny obowiązek zapłaty kary umownej, staje się aktualny. Czy jest to sytuacja bez wyjścia i pozostaje jedynie płacić, czy też jednak prawo przewiduje i tutaj jakieś rozwiązania? Postawione pytanie kieruje nas ku kwestii możliwości obniżenia kary umownej, zwanej fachowo : miarkowaniem kary umownej, co reguluje art. 484…

201602.04
0
0

Na co zwrócić uwagę przy ustanawianiu kary umownej?

Jednym z często spotykanych w relacjach prawnych sformułowań jest kara umowna. Pojawia się ona np. w umowach z telefonią komórkową, czy przy zamawianiu telewizji kablowej. Można się z nią też spotkać przy remoncie mieszkania, czy projektowaniu wyposażenia kuchni, gdy prawidłowe i terminowe wykonanie obowiązków wykonawcy jest zabezpieczone taką karą. Praktyka i doświadczenia pracy z klientami…